3T-HKD: Mã nhập xuất

Kính chào quý khách hàng,

Bài viết này sẽ mô tả ý nghĩa của Mã nhập xuất.

Mã nhập xuất là tham số giúp quy định hạch toán Nợ/Có trong các chứng từ Xuất/Nhập vật tư.

Mã nhập xuất được khởi tạo từ Danh mục dạng nhập xuất.

Vào Danh mục. Chọn đến Danh mục dạng nhập xuất

1 Mã nhập xuất Là tập hợp ký tự, chữ số đại diện cho dạng nhập xuất
2 Danh sách chứng từ Là danh sách các chứng từ vật tư có thể sử dụng được mã nhập xuất này. Muốn chọn chứng từ nào thì nhấn vào dấu + cuối dòng.
3 Định khoản sổ cái Là danh sách các chứng từ vật tư có thể sử dụng được mã nhập xuất này. Muốn chọn chứng từ nào thì nhấn vào dấu + cuối dòng.

K: Không định khoản sổ cái: Định khoản hạch toán trong chứng từ vật tư này sẽ không được lên sổ sách hạch toán tài khoản.

Nếu chọn K thường áp dụng trong các trường hợp chứng từ nhập xuất chỉ muốn can thiệp tới dữ liệu kho vật tư hàng hóa trênTổng hợp nhập xuất tồn mà không can thiệp tới dữ liệu hạch toán tài khoản.

Hoặc trường hợp nghiệp vụ nhập xuất vật tư hàng hóa cần tạo chứng từ hạch toán kế toán riêng ví dụ: Nhập mua hàng thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt thì ngoài phiếu nhập kho còn cần có phiếu chi thể hiện và in ấn nghiệp vụ chi tiền. Hay Bán hàng nhận thanh toán bằng tiền mặt/chuyển khoản.

4 Tài khoản mặc định Mã nhập xuất dùng trong phiếu nhập vật tư hàng hóa thì sẽ ghi Có – tài khoản ngầm định.

Mã nhập xuất dùng trong phiếu xuất vật tư hàng hóa sẽ ghi Nợ – tài khoản ngầm định.

5 Tạo chứng từ kế toán Nếu tham số 3 chọn K và muốn tạo thêm chứng từ hạch toán kèm theo thì tham số nếu chọn:

C – Có tạo chứng từ. Sau khi lưu chứng từ nhập xuất vật tư xong. Phần mềm sẽ tự động link ra chứng từ hạch toán quy định ở mục 6.

K – Không tạo chứng từ. Sẽ không có định khoản kế toán cho nghiệp vụ nhập xuất kho này.

6 Chứng từ kế toán Muốn định khoản kế toán cho nghiệp vụ nhập xuất vật tư ở chứng từ nào thì chọn mã chứng từ kế toán tương ứng.

Ví dụ: CTPT – Chứng từ phiếu thu

Các mã nhập xuất thường được sử dụng đã được khởi tạo mặc định trong phần mềm. Trong trường hợp muốn thêm mới mã nhập xuất thì nhấn dấu + hoặc phím tắt F2 tại Danh mục mã nhập xuất.

Các mã nhập xuất thường được sử dụng đã được khởi tạo mặc định trong phần mềm. Trong trường hợp muốn thêm mới mã nhập xuất thì nhấn dấu + hoặc phím tắt F2 tại Danh mục mã nhập xuất.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!