3TCloud – Xuất nguyên vật liệu cho công trình

Kính chào Quý khách hàng,

Tại phân hệ CÔNG TRÌNH, mục nghiệp vụ “Xuất nguyên vật liệu” là nơi dùng để nhập liệu các nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu từ kho để phục vụ mục đích hình thành công trình (công trình ở đây được hiểu là đối tượng tính giá thành khởi tạo là loại công trình. Có thể là công trình xây dựng/ Hợp đồng dịch vụ/ Đơn hàng thiết kế,…)

Bài viết này sẽ hướng dẫn thao tác nhập liệu nghiệp vụ Xuất nguyên vật liệu cho công trình.

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 08/09/2021, Xuất kho 30 bao xi măng cho Trưởng nhóm Phạm Văn Toàn phụ trách xây dựng Công trình cài tạo trường tiểu học thị trấn Xuân Phương.

Chi tiết thao tác nhập liệu như sau:

Bước 1: Chọn nghiệp vụ Xuất nguyên vật liệu tại phân hệ Công trình

Di chuột tới phân hệ CÔNG TRÌNH cột nghiệp vụ chọn Xuất nguyên vật liệu.

Bước 2: Nhập liệu phiếu xuất nguyên vật liệu

Hiện màn hình danh sách phiếu xuất nguyên vật liệu.

Nhấn dấu + trên thanh menu hoặc phím tắt F2 để thêm mới màn hình nhập liệu nghiệp vụ.

Nhập liệu chi tiết dữ liệu xuất nguyên vật liệu.

Các thông tin chú ý khi nhập liệu:

Ngày chứng từ Ngày phát sinh nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu cho công trình.
Mã nhập xuất Quyết định định khoản của nghiệp vụ. Ghi Nợ vào tài khoản chi phí nào thì chọn mã nhập xuất tương ứng có tài khoản ngầm định là tài khoản chi phí đó.

Thông thướng như: 621 – Chi phí nguyên vật liệu chính theo TT200, 154 – Chi phí nguyên vật liệu chính theo TT133,…

Mã vật tư Là mã nguyên vật liệu, vật tư muốn xuất cho công trình.
Mã vật tư Là mã nguyên vật liệu, vật tư muốn xuất cho công trình.
Kho Nguyên vật liệu, vật tư xuất ra từ kho nào.
Sản phẩm Trường hợp xác định nguyên vật liệu này xuất ra để đưa vào sản xuất đích danh cho 1 công trình hay 1 công đoạn nhất định thì ô Sản phẩm sẽ điền tương ứng mã công trình hay công đoạn đó.
Số lượng Là số lượng nguyên vật liệu, vật tư được xuất dùng.
Đơn giá

Thành tiền

Không cần nhập liệu vì phần có thể tự động xác định dựa vào chức năng “Tính giá vốn”.
Đối tượng Có thể để là nhân viên phân xưởng xuất NVL hay kế toán nhập liệu hoặc là thông tin công ty mình.
Diễn giải Mô tả ngắn gọn nội dung nghiệp vụ.

Nhấn “Ghi lại” hoặc phím tắt CTRL + ENTER để lưu lại nghiệp vụ vừa nhập liệu.

Như vậy là đã hoàn thành thao tác nhập liệu nghiệp vụ xuất nguyên việt liệu cho công trình.

Chúc quý khách thực hiện thành công!