3TSoft – Xuất nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này 3TSoft sẽ hướng dẫn cách nhập liệu nghiệp vụ Xuất nguyên vật liệu đi sản xuất với Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm.

Các bước nhập liệu như sau:

Ví dụ: Xuất nguyên vật liệu để sản xuất Áo sơ mi xanh nữ size M gồm:

Chỉ cuộn 2m 1.000 cuộn
Cúc 4 bút 1cm 2 0000 cái
Vải xanh 101 550 mét
Bước 1: Vào phần hành chứng từ Xuất nguyên vật liệu
  • Đặt chuột đến phân hệ Kế toán sản xuất giá thành.
  • Tìm đến chứng từ Xuất nguyên vật liệu tại cột Nghiệp vụ

3TSoft – Xuất nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm

  • Hiện màn hình danh sách Phiếu xuất nguyên vật liệu cho phân xưởng
  • Nhấn F2 hoặc biểu tượng dấu + xanh trên thanh menu để thêm mới chứng từ nhập liệu.
Bước 2: Nhập liệu nội dung chi tiết trong chứng từ.
3TSoft – Xuất nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm
  • Các thông tin cần chú ý nhập liệu gồm:
Ngày chứng từ Ngày phát sinh nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu cho sản xuất.
Đối tượng Người nhập liệu nghiệp vụ hoặc người tiến hành việc xuất kho. Có thể để mã nhân viên công ty hoặc để mã đối tượng là chính công ty mình.
Diễn giải Nội dung nghiệp vụ xuất
Mã nhập xuất Chọn mã nhập xuất có Tài khoản ngầm định vào tài khoản chi phí sản xuất muốn phải ánh. Ví dụ theo Thông tư 200 chọn 621, thông thư 133 chọn 154 hoặc tiểu khoản của 154,..
Mã vật tư Là mã nguyên vật liệu, vật tư muốn xuất vào sản xuất
Kho Nguyên vật liệu, vật tư xuất ra từ kho nào
Sản phẩm Là mã sản phẩm hay công đoạn trong danh mục sản phẩm công trình. Xác định nguyên vật liệu được xuất ra lần này được sử dụng sản xuất đích danh vào công đoạn hay sản phẩm này.
Số lượng Là số lượng nguyên vật liệu, vật tư được xuất dùng.
Đơn giá – Thành tiền Không cần nhập liệu vì phần có thể tự động xác định dựa vào chức năng “Tính giá vốn”.
  • Sau khi nhập đầy đủ thông tin sẽ tiến hành nhấn biểu tượng lưu – phím tắt là CTRL + ENTER để ghi nhận nghiệp vụ.
GHI CHÚ:
Ngoài việc nhập liệu trực tiếp từng nguyên vật liệu cần xuất ra để sản xuất, 3TSoft còn xây dựng chức năng xuất nguyên vật liệu theo Định mức, nếu các sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp có định mức. Cách thực hiện thao tác xuất theo định mức như sau;
Cách 1:
  • Tại màn hình Phiếu xuất nguyên vật liệu cho phân xưởng sau khi điền đầy đủ thông tin Ngày tháng – Đối tượng – Diễn giải – Mã nhập xuất. Sẽ nhấn chức năng Xuất theo định mức

3TSoft – Xuất nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm

  • Hiện bảng khai báo. Tại bảng này sẽ điền các thông tin sau:

3TSoft – Xuất nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm

Kho xuất Là kho chưa nguyên vật liệu và vật tư cần xuất ra để sản xuất.
Thành phẩm Là thành muốn muốn sản xuất ra. Lấy từ Danh mục vật tư hàng hóa.
Đơn vị tính Tự  nhảy theo đơn vị tính chính khai báo trong danh mục.
 

 

Chúc quý khách thành công!