3TSoft – Hướng dẫn nhập liệu phiếu xuất lắp ráp

Phiếu xuất lắp ráp là chứng từ có vai trò hình thành lên một vật tư hàng hóa (thành phẩm) mới từ những vật tư hàng hóa khác (Nguyên vật liệu). Vừa đóng vai trò là phiếu xuất với vật tư hàng hóa là nguyên vật liệu, vừa là vai trò phiếu nhập với vật tư hàng hóa là thành phẩm được hình thành.

Phiếu xuất lắp ráp thường được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp sản xuất lĩnh vực lắp ráp giản đơn, chi phí cấu tạo lên thành phẩm đơn giản bằng giá trị của các thành phần nguyên vật liệu lắp ráp lên nó.

Ví dụ minh họa: Doanh nghiệp thương mại kinh doanh buôn bán máy tính. Doanh nghiệp sẽ nhập vật tư đầu vào gồm các thiết bị rời như chuột máy tính, Bàn phím, màn hình máy tính, cây máy tính,…Sau đó, ghép các thiết bị rời thành một bộ máy tính hoàn chỉnh và đem bán sản phẩm là bộ máy vi tính.

Cách nhập liệu phiếu xuất lắp ráp như sau:

Bước 1: Vào phiếu xuất lắp ráp.

  • Vào phân hệ Kế toán sản xuất giá thành.
  • Cột Nghiệp vụ chọn mục chứng từ “Lắp ráp”
  • F2 thêm mới màn hình chứng từ nhập liệu.

Bước 2: Nhập liệu thông tin trong phiếu xuất lắp ráp.

3TSoft - Hướng dẫn nhập liệu phiếu xuất lắp ráp

Các thông tin cần chú ý trong quá trình nhập liệu được bôi đỏ gồm có:

Mã nhập xuất
Nếu vật tư được hình thành và vật tư – nguyên vật liệu xuất ra cùng bản chất tài khoản (Ví dụ cùng theo dõi giá trị hạch toán vào tài khoản 156) thì sẽ sử dụng mã nhâp xuất không định khoản sổ cái.
Nếu vật tư được hình thành và vật tư – nguyên vật liệu xuất ra khác bản chât tài khoản theo dõi (Ví dụ giá trị vật tư hình thành theo dõi trên tk 155, vật tư xuất ra theo dõi trên tk 156) thì mã nhập xuất sử dụng sẽ có tài khoản ngầm định là tài khoản theo dõi hạch toán giá trị của vật tư nhập về. (Như trong ví dụ mã nhập xuất sẽ phải có tk ngầm định là 155).
Vật tư nhập Là mã vật tư được hình thành sau khi lắp ráp.
Số lượng (1) Là số lượng của “Vật tư nhập” được tạo thành.
Thông tin vật tư (2) Là thông tin của vật tư xuất ra làm nguyên liệu hình thành lên “Vật tư nhập”.
Kho nhập Là kho “Vật tư nhập” nhập vào.
Đơn giá – Thành tiền Phần mềm có thể tự động xác định giá trị của các vật tư xuất ra căn cứ vào chức năng tính giá vốn. Nên trường hợp không xuất theo giá đích danh thì không cần nhập.
  • Nhấn Lưu chứng từ (CTRL + ENTER) hoàn thành được nghiệp vụ lắp ráp.
LƯU Ý:
Trong Phiếu xuất lắp ráp còn có chức năng “Xuất theo định mức” giúp tự xác định số lượng (giá trị) vật tư – nguyên liệu cần xuất ra để hình thành lên “Vật tư nhập”.
Cách thức thực hiện như sau:
Bước 01: Khai báo định mức hình thành lên Vật tư nhập.
Bước 02: Nhập liệu trong phiếu xuất lắp ráp.
  • Thao tác nhập liệu tượng tự phía trên nhưng không cần nhập vật tư cần xuất ra chỉ cần nhấn vào chức năng “Xuất theo định mức” nhập kho chứa vật tư – nguyên liệu cần xuất.
  • Phần mềm sẽ tự động tính ra vật tư – nguyên liệu cần xuất để hình thành lên đủ “Số lượng” của “Vật tư nhập”theo tỷ lệ định mức đã khai báo.

3TSoft - Hướng dẫn nhập liệu phiếu xuất lắp ráp

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!

Xem video hướng dẫn tại: