3T-HKD: Khai báo số dư đầu kỳ tài khoản

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thức khai báo “Số dư đầu kỳ tài khoản” trên phần mềm 3TCloud.

Số dư đầu kỳ tài khoản chỉ khai báo 1 lần cho kỳ đầu tiên bắt đầu hạch toán trên phần mềm.

Ví dụ nhập liệu:

Có số liệu Bảng cân đối số phát sinh năm 2020. Căn cứ khai báo số dư đầu kỳ tài khoản năm 2021.

Cách thức thực hiện nhập liệu như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào cơ sở dữ liệu làm việc.

Bước 2: Chọn đơn vị cơ sở dữ liệu muốn khai báo.

Bước 3: Chọn chức năng để khai báo số dư đầy kỳ.

Tại giao diện chọn mục “Đầu kỳ”. Chọn tiếp mục “Số dư đầu kỳ tài khoản”.

Hiện bảng khai báo Số dư đầu kỳ tài khoản. Nhấn biểu tượng dấu + hoặc phím tắt F2 để Thêm mới khai báo số dư cho từng tài khoản có số dư.

Khai báo chi tiết từng tài khoản có số dư như sau:

Ý nghĩa của các tham số như sau:

1 Ngày chứng từ Tự động nhảy bằng Ngày bắt đầu hạch toán – 1 ngày.
2 Tiền tệ Nếu tài khoản khai báo số dư có theo dõi ngoại tệ thì mã tiền tệ là mã ngoại tệ – Tỷ giá là tỷ giá đánh giá cuối lỳ
3 Tài khoản Tài khoản nào có số dư thì khai báo tài khoản đó và chỉ cần khai báo tk con.
4 Bộ phận Nếu trước đó có theo dõi chi tiết phát sinh tài khoản theo bộ phận thì tương ứng có thể khai báo số dư tài khoản chi tiết của bộ phận đó.
5 Số dư đầu ký Số dư đầu kỳ là số dư cuối của Ngày chứng từ. Tương ứng có số dư bên nào thì khai báo tương ứng. Nếu là số dư ngoài tệ thì ổ Dư Nợ – Dư Có là giá trị theo đồng tiền hạch toán (VNĐ). Đồng thời nhập tương ứng cả số Dư Nợ/Có ngoại tệ. Đảm bảo mối quan hệ: Số dư = Số dư ngoại tệ * Tỷ giá.
6 Số dư đầu năm Nếu ngày bắt đâu hạch toán trùng ngày bắt đầu năm tài chính thì Số dư đầu năm bằng Số dư đầu kỳ. Chỉ cần nhập Số dư đầu kỳ nhấn ENTER tự động nhảy sang số dư đầu năm. Nếu ngày bắt đầu hạch toán khác ngày bắt đầu năm tài hính. Thì số sư đầu năm là số dư cuối của Ngày cuối cùng năm tài chính trước đó.

Với các tài khoản công nợ (Mang tính chất phải thu, phải trả) tiêu biểu như 131 hay 331 ngoài các thông tin còn có các thông tin kèm theo gốm:

Đối tượng Thông tin bắt buộc với tài khoản công nợ. Chi tiết rõ số dư công nợ với từng đối tượng.
Hợp đồng Nếu trước đó chi tiết công nợ theo từng hợp đồng với từng đối tượng thì có thể nhập thông tin hợp đồng tại đây.
Hạn thanh toán Nếu có thông tin hạn thanh toán theo từng khoản công nợ hay từng hợp đồng thì nhập tại đây.

Sau khi đã nhập đủ thông tin cần khai báo nhấn “Ghi lại” – phím tắt là CTRL + ENTER để lưu lại thông tin vừa nhập liệu.

Trên đây là toàn bộ thao tác khai báo số dư đầu kỳ tài khoản.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!