3T-HKD: Khai báo cơ sở dữ liệu bắt đầu sử dụng

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn những khai báo ban đầu khi bắt đầu nhập liệu trên Phần mềm kế toán 3TCloud.

1. Ngày bắt đầu hạch toán

“Ngày bắt đầu hạch toán” được hiểu là ngày đầu tiên của kỳ kế toán mà khách hàng muốn nhập liệu trên phần mềm. Ngày bắt đầu hạch toán thường là ngày đầu tiên của năm tài chính ví dụ 01/01/N.

Khi đã xác định được ngày bắt đầu hạch toán, người dùng sẽ khai báo vào phần mềm như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào cơ sở dữ liệu làm việc

Bước 2: Chọn đơn vị cơ sở dữ liệu muốn khai báo

Tại thanh menu chọn biểu tượng “Khai báo đơn vị cơ sở”

Hiện danh sách các đơn vị cơ sở dữ liệu. Đặt chuột vào đơn vị cơ sở dữ liệu muốn khai báo.

Kích đúp hoặc nhấn phím tắt F3. Hiện bảng khai báo thông tin.

Bước 3: Sửa “Ngày bắt đầu hạch toán”

Tai bảng thông tin điền ngày bắt đầu hạch toán mong muốn vào ô “Ngày bắt đầu hạch toán”.

Nhấn “Ghi lại” để lưu thông tin vừa khai báo.

Như vậy là người sử dụng đã hoàn thành thao tác khai báo “Ngày bắt đầu hạch toán”.

LƯU Ý:

  • Khi muốn sửa lại “Ngày bắt đầu hạch toán” theo thao tác cũng tương tự như trên.
  • Trường hợp đã khai báo Số dư đầu kỳ tài khoản và tồn kho đầu kỳ kế toán thì phải xóa toàn bộ phần số dư đầu kỳ cũ đi mới sửa lại được “Ngày bắt đầu hạch toán”.

2. Các tham số khác

Tên đơn vị, Địa chỉ

Mã số thuế

Thông tin của Doanh nghiệp đang quản lý dữ liệu tại phần mềm.
Điện thọai, Fax, Email

Website, Tài khoản

Tùy chỉnh theo mong muốn của người dùng.
Người ký Tùy chỉnh Tên chức danh và tên người ký của từng chức danh giúp hiển thị phần ký trên chứng từ và báo cáo.

(1) Tài khoản mặc định Các tài khoản giúp định khoản tự động các giá trị về Thuế, Chênh lệch tỷ giá.
(2) Hóa đơn điện tử Khai báo hình thức sử dụng hóa đơn và thông tin tích hợp hóa đơn. Chi tiết về khai báo hóa đơn điện tử tham khảo tại link.
(3) Thông tin khác Chức năng này liên quan tới việc nhập liệu Hóa đơn dịch vụ, Hóa đơn công trình, Hoặc xuất bán trực tiếp thành phẩm từ phân xưởng mà không qua kho thì không cần nhập mã kho tại Hóa đơn bán hàng.

Trên đây là những thông tin cần lưu ý khai báo cho cơ sở dữ liệu khi bắt đầu nhập liệu trên Phần mềm kế toán 3TCloud.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!