Khai báo theo dõi nhiều loại tiền

Kính chào Quý khách hàng.

Bài viết này 3TSoft xin hướng dẫn cách theo dõi nhiều loại tiền trong chứng từ hạch toán (Phiếu thu – chi, Báo nợ – có, Phiếu kế toán)

Ví dụ:  Xuất quỹ tiền mặt mua ngoại tệ của ngân hàng. Mua 1.000 USD với tỷ giá mua: 23.200đ.

Như vậy với nghiệp vụ này xác định hạch toán vào chứng từ Phiếu chi. Tài khoản 1111 – Tiền mặt theo dõi đồng tiền phát sinh là VNĐ với giá trị bằng: 1.000 * 23.200 = 23.200.000 VNĐ. Tài khoản 1122 – Tiền gửi ngân hàng ngoại tệ theo dõi đồng tiền phát sinh là USD giá trị ngoại tệ bằng: 1.000 USD, Thành tiền VNĐ bằng: 23.200.000 VNĐ.

Trình tự nhập liệu như sau:

Bước 1: Khai báo mã đồng tiền phát sinh.

  • Vào mục Hệ thống. Tích chọn Khai báo tham số hệ thống. Đến Phần II.
  • Điền mã tiền tệ phát sinh vào mục Tiền tệ. Nhấn Chấp nhận dể lưu lại sau khi điền xong.

Bước 2: Khai báo theo dõi nhiều loại tiền trong chứng từ.

  • Vào mục Hệ thống. Tích chọn Khai báo tham số chứng từ.

  • Đến chứng từ đang muốn nhập liệu nhiều loại tiền nhấn F3 hoặc kích đúp.
  • Tại màn hình thông tin của chứng từ đó tìm đến mục “Theo dõi nhiều loại tiền” tích chọn ““.

Bước 3: Nhập liệu chứng từ nhiều loại tiền tệ.

  • Sau khi khai báo xong ở Bước 2 mở lại chứng từ hạch toán sẽ thấy có thêm cột Tiền tệ – Tỷ giá – Nguyên tệ.
  • Các tham số cần chú ý nhập liệu gồm:
Tiền tệ Mã tiền tệ phát sinh của tài khoản hạch toán.

Tài khoản đó phát sinh mã tiền tệ nào thì để đúng mã tiền tệ đó. Ở đây dòng của 1122 – Tiền ngoại tê là mã USD, dòng của 1111 – Tiền việt nam là mã VNĐ.

Nguyên tệ Là giá trị tiền phát sinh theo mã tiền tệ tương ứng.
Tỷ giá Là tỷ giá quy đổi giữa mã tiền tệ phát sinh với đồng tiền hạch toán (VNĐ). Căn cư giá trị theo quy định hướng dẫn chênh lệch tỷ giá theo TT200.
Thành tiền Bằng Nguyên tệ * Tỷ giá.

Chúc các bạn thực hiện thành công!