Hướng dẫn cài đặt SQL 2008

Tải bộ cài Tại đây 

Bước 1: Sau khi click để khởi chạy file cài đặt. Tại màn hình cài đặt SQL Server 2008 chọn mục “New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation”.

Bước 2: Tại màn hình “License Terms” tích chọn 2 mục bên dưới và nhấn nút “Next”.

Bước 3: Trên màn hình “Features Selection“, nhất nút “Sellect All” để chọn tất cả, sau đó nhấn nút “Next“.

 

Bước 4: Tại màn hình “Instance Configuration“, điền tên SQL ở phần “Named instance” sau đó enter xuống ô “Instance ID” và nhấn nút “Next”.

 

Bước 5: Chọn tab “Collation” sau đó chọn vùng địa lý tương ứng của dữ liệu và nhấn nút “Next”.

Bước 6: Trên màn hình “Database Engine Configuration“, trong phần Account Provisioning, ta chọn “Mixed Mode“.

Chọn “Mixed Mode” và điền password. Nên điền theo password mặc định của 3TSoft là “3TSoft.vn”.

Sau đó nhấn nút “Next” để tiếp tục.

Bước 7: Nhấn nút “Next” để tiếp tục và đợi phần mềm tự chạy cài đặt.

Bước 8: Phần mềm cài đặt xong chọn “Close” để kết thúc.

Chúc anh/chị thành công!