3T-HKD: Nghiệp vụ thu – chi tiền từ tài khoản ngân hàng

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn thao tác nhập liệu 2 nghiệp vụ Báo Có – Báo Nợ trên Phần mềm kế toán 3TCloud.

Những nghiệp vụ không liên quan tới chi tiết vật tư hàng hóa có giao dịch qua tài khoản ngân hàng sẽ được nhập liệu tại phân hệ TIỀN MẶT TIỀN GỬI.

Báo Có: Chứng từ ghi nhận những nghiệp vụ ghi Nợ 112 – Tiền gửi ngân hàng.

Báo Nợ: Chứng từ ghi nhận những nghiệp vụ ghi Có 112 – Tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 09/09/2021 Công ty cổ phận Huệ Hoa thanh toán tiền bản quyền phần mềm 15.000.000đ vào tài khoản công ty tại ngân hàng Vietcombank.

Chi tiết thực hiện nhập liệu như sau:

Bước 1: Lựa chọn ngiệp vụ Báo Có

Tích chọn phân hệ “TIỀN MẶT TIỀN GỬI” hiện cột Nghiệp vụ chọn Báo có.

Tại màn hình Báo Có nhấn dấu + trên thanh menu hoặc phím tắt F2 để thêm mới nghiệp vụ.

Tại màn hình nghiệp vụ Báo có, trên thanh menu, nhấn biểu tượng dấu + hoặc phím tắt F2 để nhập liệu nghiệp vụ mới.

Bước 2: Nhập liệu nội dung chi tiết trong chứng từ

Các thông tin cần chú ý gồm có:

Ngày chứng từ Là ngày phát sinh thực tế của chứng từ.
Tiền tệ – Tỷ giá Là mã tiền tệ phát sinh trong nghiệp vụ.

Là tỷ giá của đồng tiền phát sinh so với đồng tiền hạch toán.

Đối tượng Báo Có: Ai là người chuyển tiền? Nhận được tiền của ai?

Báo Nợ: Chuyển tiền cho ai?

Phát sinh Hạch toán định khoản Nợ – Có cho nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Báo Có: Mặc định ghi Nợ tk 112 – Tiền gửi ngân hàng (Tiểu khoản chi tiết nếu có)

Báo Nợ: Mặc định ghi Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng (Tiểu khoản chi tiết nếu có)

Diễn giải (VN) Tóm tắt nội dung nghiệp vụ.
Chi phí không hợp lệ Đánh dấu giá trị chi phí phát sinh nhưng không được coi là chi phí hợp lệ. Sau này dùng để phân loại giúp xác định chi phí tính thuế TNDN. Xem báo cáo các chi phí này ở mục Báo cáo tại phân hệ KẾ TOÁN TỔNG HỢP.
Doanh thu chưa hạch toán Đánh dấu giá trị doanh thu nhận trước để nhắc nhở việc ghi nhận doanh thu đúng kỳ hạch toán. Xem báo cáo giá trị doanh thu này ở mục Báo cáo tại phân hệ KẾ TOÁN TỔNG HỢP.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin sẽ tiến hành nhấn biểu tượng Ghi lại – phím tắt là CTRL + ENTER để ghi nhận nghiệp vụ.

Thực hiện tương tự với nghiệp vụ chuyền tiền đi từ tài khoản công ty tại Báo Nợ.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!