3T-HKD: Hướng dẫn đăng nhập

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách đăng nhập vào hệ thống phần mềm kế toán 3TCloud.

Để đăng nhập, người dùng cần nhận được thông tin truy cập hệ thống 3TCloud. Thông tin này sẽ được gửi tới email khách hàng sau thao tác đăng ký dùng thử hoặc đăng ký sử dụng chính thức phần mềm 3TCloud. Email chứa thông tin đăng nhập có mẫu như sau:

Nội dung email cung cấp thông tin đăng nhập và các thông tin về user, hạn dùng. Khách hàng kiểm tra thông tin Tên doanh nghiệp – Số người sử dụng – Hạn sử dụng đã đúng với thông tin đăng ký sử dụng 3TCloud hay không.

Tiếp đó theo hướng dẫn nhấn “vào đây” để chuyển đến màn hình đăng nhập vào phần mềm.

Hiện màn hình đăng nhập, người dùng tiến hành điền các thông tin tương ứng gồm 4 thông tín: Tài khoản – Tên doanh nghiệp – Người sử dụng – Mật khẩu.

Sau khi đã điền đúng các thông tin tương ứng nhấn “Đăng nhập”, người dùng sẽ truy cập vào giao diện làm việc của 3TCloud để bắt đầu sử dụng.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!