3T-HKD: Danh mục vật tư hàng hóa

Kính chào Quý khách hàng

Đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng theo hình thức kê khai cần chú ý việc khai báo Danh mục vật tư hàng hóa, phân loại đúng mã ngành nghề để áp dụng đúng tỷ lệ thuế suất giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân.

Sau đây là những lưu ý khi khởi tạo Danh mục vật tư hàng hóa trên phần mềm 3T Hộ kinh doanh.

1. Danh mục ngành nghề

3T Hộ kinh doanh đã khởi tạo sẵn danh mục ngành nghề theo đúng quy định trong Phụ lục I – Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tại Danh mục ngành nghề người dùng chỉ cần tiến hành kiểm tra thông tin, không thêm, sửa , xóa thông tin khi không có các thay đổi về Danh mục ngành nghề và tỷ lệ thuế suất GTGT, TNCN theo Thông tư ban hành của BTC.

Các bước xem Danh mục ngành nghề như sau:

Bước 1: Vào Danh mục ngành nghề

Bước 2: Xem thông tin Mã ngành nghề

Tại đây người dùng xem thông tin phân loại ngành nghề và các mức thuế suất giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân tương ứng với từng nhóm.

2. Danh mục vật tư hàng hóa

Sau đây là các bước khai báo danh mục vật tư hàng hóa cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên Phần mềm kế toán 3T Hộ kinh doanh.

Bước 1: Vào Danh mục vật tư hàng hóa

  • Vào Danh mục chọn Danh mục vật tư hàng hóa

 

Bước 2: Thêm mới thông tin vật tư, hàng hóa

  • Nhấn F2 hoặc dấu cộng để thêm mới thông tin vật tư hàng hóa
  • Đối với hộ kinh doanh, ngoài thông tin vật tư hàng hóa cơ bản như : Mã – Tên – Đơn vị tính thì tham số cần lưu ý lựa chọn chính là “Mã ngành nghề”. Mã ngành nghề được lấy từ Danh mục ngành nghề.
  • Sau khi khai báo xong thông tin nhấn “Ghi lại” để lưu và thoát khỏi màn hình khai báo. Nhấn “Thêm mới” để lưu mã 1 và khởi tạo tiếp mã khác mà không cần làm lại thao tác “Thêm mới” – F2.