Phần mềm kế toán 3TSoft: Sửa mẫu báo cáo khi bị lỗi

12/10/2015 |  Lượt xem: 5158

Trong phần mềm 3TSoft, khi bạn sửa mẫu chứng từ nhưng không kiểm tra lỗi trước khi lưu lại dễ dẫn đến khi muốn in chứng từ hoặc xem trước khi in thì phần mềm sẽ báo lỗi, để khắc phục được lỗi này, cách đơn giản là thay mẫu chứng từ bị lỗi bằng mẫu chứng từ không bị lỗi trong Report files.

Để thực hiện điều này, chúng ta làm như sau:

Bước 1: Chuyển mẫu không bị lỗi vào thư mục khác thư mục lưu chương trình chạy 3TSoft

Bước 2: Vào phần mềm mở phần sửa mẫu chứng từ  ở bất kỳ mẫu chứng từ nào không bị lỗi (mục đích là vào được phần sửa mẫu báo cáo)

Bước 3: Tại phần sửa mẫu chứng từ

    1. Chọn File --> Open report

    2. Chọn đến thư mục chứa chứng từ không bị lỗi

    3. Nhấn Open --> Chọn file, Save as --> Save report as, chọn đến thư mục Report file

Xem video hướng dẫn tại:

 

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu