3TSoft - Quy định về sử dụng hóa đơn điện tử

07/05/2020 |  Lượt xem: 164

Ngày 12/09/2018 Chính phủ ban hành nghị định 119/2019 quy định về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, dịch vụ. Theo đó, 3TSOFT sẽ tổng hợp một số thông tin quan trọng người sử dụng cần lưu ý như sau:

1.  Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, Luật dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

c) Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;

d) Tổ chức khác;

đ) Hộ, cá nhân kinh doanh.

2. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT.

4. Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn.

Nhóm bắt buộc phải sử dụng HĐĐT thông thường

Nhóm 1: Các doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh điện, xăng dầu, bưu chính, vận tải đườngng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; kinh doanh nước sạch, tín dụng tài chính, bảo hiểm, y tế, thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị.

Nhóm 2: Doanh nghiệp và tổ chức kinh tế sử dụng HĐĐT có mã của Cơ quan thuế khi mua bán hàng hóa và dịch vụ.

Nhóm 3: Doanh nghiệp và tổ chức kinh tế có rủi ro cao về thuế sử dụng HĐĐT có mã của Cơ quan thuế khi bán hàng hóa và dịch vụ, không phân biệt giá trị mỗi lần bán hàng.

Nhóm 4: Các hộ và cá nhân kinh doanh đã thực hiện sổ sách kế toán, thường xuyên sử dụng 10 lao động trở lên với doanh thu hàng năm từ 3 tỷ đồng trở lên các lĩnh vực nông – lâm – thủy sản, công nghiệp và xây dựng và 10 tỷ đối với lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Các hộ và cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán cũng như có nhu cầu thì vẫn có thể đăng ký sử dụng HĐĐT  với Cơ quan thuế (HĐĐT có mã).

Nhóm 5: Hộ và cá nhân kinh doanh lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc, bán lẻ hàng tiêu dùng, có cung cấp các dịch vụ trực tiếp đến người dùng thuộc địa bàn có điều kiện thuận lợi thì phải triển khai thí điểm HĐĐT có mã của Cơ quan thuế được khởi tạo từ các máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với Cơ quan thuế từ năm 2018.

Nhóm 6: Hộ và cá nhân kinh doanh không đáp ứng được điều kiện như ở nhóm 4 nhưng vẫn cần hóa đơn để giao cho khách hàng. Cơ quan thuế sẽ cấp HĐĐT có mã để giao cho khách hàng với từng lần phát sinh và hộ, cá nhân phải khai và nộp thuế trước khi Cơ quan thuế cấp HĐĐT dựa theo mẫu số 6 Phụ lục nghị định 119/2018

Nhóm bắt buộc sử dụng HĐĐT được miễn phí

Các cá nhân, hộ, tổ chức kinh tế và doanh nghiệp thuộc nhóm sau sẽ được Tổng cục Thuế cung cấp miễn phí dịch vụ hóa đơn điện tử bao gồm:

1. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ, cá nhân kinh doanh và hợp tác xã thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hay đặc biệt khó khăn.

2. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật hoặc các hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong khoảng 12 tháng kể từ ngày thành lập doanh nghiệp.

3. Các hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước từ 3 tỷ trở nên thuộc lĩnh vực nông – lâm – thủy sản, công nghiệp và xây dựng hoặc 10 tỷ đối với lĩnh vực thương mại và dịch vụ theo quy định như nhóm thứ 4 ở trên trong thời gian 12 tháng kể từ ngày áp dụng HĐĐT có mã của Cơ quan thuế theo quy định.

4. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo giới thiệu của Ủy ban nhân dân tỉnh các thành phố trực thuộc trung ương cùng quy định của Bộ tài chính, trừ các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu công nghệ cao.

5. Một số trường hợp doanh nghiệp cần khuyến khích khác theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Thời gian áp dụng

Thời điểm bắt buộc áp dụng HĐĐT theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 – Hiệu lực thi hành 01/11/2018 về HĐ điện tử:
– Trước ngày 01/11/2018:
Doanh nghiệp vẫn được đặt in và sử dụng hóa đơn giấy và sử dụng hết hóa đơn giấy nếu đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in
– Sau ngày 01/11/2018:
+ Doanh nghiệp nào còn hóa đơn giấy sử dụng chưa hết thi dùng tiếp cho đến khi hết nếu đến ngày 01/11/2020 không dùng hết bắt buộc phải hủy hóa đơn giấy để sử dụng HĐ điện tử
+ Nếu dùng hết hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 thì sẽ chuyển sang HĐĐT mà không được in hóa đơn giấy
– Những doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/11/2018 buộc dùng HĐ điện tử

Công thức mặc định:
– Hóa đơn giấy (đã phát hành) < 01/11/2018 < = 01/11/2020: HĐĐT (hóa đơn giấy còn lại phải hủy)
– Thành lập Doanh nghiệp mới (Hóa đơn giấy hoặc HĐĐT + hóa đơn giấy mua của cơ quan thuế bán = rủi ro cao về thuế) < 01/11/2018 < = HĐĐT

Như vậy: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng HĐĐT (Theo thông tư 68/2019/TT-BTC)

 3. Quy trình phát hành

– Đăng ký phát hành với cơ quan thuế

– Khởi tạo HĐ điện tử

– Phát hành HĐ điện tử

Người sử dụng có thể tự tích hợp phần mềm kế toán 3TSoft với phần mềm hóa đơn điện tử qua bài viết

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại Nghi-dinh-119-2018