3TSoft - Kết nối máy chủ - máy trạm qua mạng lan

22/09/2015 |  Lượt xem: 5903

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện kết nối máy trạm - máy chủ trên Phần mềm kế toán 3TSoft qua mạng LAN.

  1. Ở máy chủ:

Bước 1: Tắt tường lửa

Vào Control pannel --> Windows Firewall --> Turn off windows Firewall.

Bước 2: Kiểm tra tính kết nối của TCP/IP

Vào Start --> Microsoft SQL Server 2005 --> Configuration Tools --> SQL Server Configuration Manager.

Bước 3: Kiểm tra tên máy chủ

Tại Computer --> Click chuột phải chọn Properties --> Xem Computer name.

Trường hợp không kết nối được qua tên máy chủ thì sẽ kết nối qua địa chỉ IP.

Vào Start --> Gõ cmd --> Gõ ipconfig

  2. Ở máy trạm:

    - Tắt tường lửa

    - Nhập thông tin kết nối với máy chủ.

Lưu ý: Để vào được máy trạm thì máy chủ phải luôn mở.

Xem video hướng dẫn tại:

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu
Live Help - Online