Giá sản phẩm & Dịch vụ

 

1. Phần mềm, cài đặt, bản quyền

Cài đặt, bản quyền

ĐVT

Cài đặt

Đơn giá

E01

Phần mềm kế toán 3TSoft tiếng Việt

VND

Miễn phí

2.000.000

E02

Gói 4 bản quyền 3TSoft tiếng Việt cho đơn vị dịch vụ kế toán (Hạn cấp hết 4 bản quyền trong vòng 6 tháng)

VND

Miễn phí

2.000.000

E03

Phần mềm kế toán 3TSoft Việt – Anh

VND

Miễn phí

15.000.000

E04

Phần mềm kế toán 3TSoft Việt – Trung

VND

Miễn phí

18.000.000

E05

Phần mềm kế toán 3TSoft Việt – Nhật

VND

Miễn phí

24.000.000

E06

Phần mềm kế toán 3TSoft Việt – Hàn

VND

Miễn phí

28.000.000

E07

Thêm 1 đơn vị cơ sở phiên bản tiếng Việt

VND

 

500.000

E08

Thêm 1 đơn vị cơ sở phiên bản song ngữ

%

 

30% giá bản quyền

2. Dịch vụ bảo trì - hỗ trợ - nâng cấp và dịch vụ dữ liệu

Dịch vụ kèm theo 3TSoft

ĐVDV

ĐVT

Giá phí

Ghi chú

E31

Bảo hành, bảo trì, tư vấn, hỗ trợ từ năm thứ 2

1 năm

VND

1.200.000

Tiếng Việt

E32

Bảo hành, bảo trì, tư vẫn hỗ trơ 4 bản quyền tiếng Việt cho đơn vị dịch vụ kế toán từ năm thứ 2

1 năm

VND

1.200.000

Tiếng Việt

E33

Bảo hành, bảo trì, tư vấn, hỗ trợ từ năm thứ 2

1 năm

VND

3.000.000

Song ngữ

E34

Cấp lại file bản quyền, tính theo đơn vị cơ sở

1 lần/1 ĐVCS

VND

200.000

Khi yêu cầu

E35

Reset mật khẩu ADMIN quản trị phần mềm

1 lần

VND